GDPR

Thea Helhetshälsa och vår hantering av personuppgifter GDPR.

Alla personuppgifter behandlas i enlighet med den vid varje tillfälle gällande lagstiftningen. Från och med 25 maj 2018 behandlas personuppgifter i enlighet med den nya dataskyddsförordningen. Thea Helhetshälsa lagrar personuppgifter för att kunna fullgöra relationen till dig. Genom att lämna dina personuppgifter godkänner du att vi lagrar och behandlar dessa, dels med fullgörande av avtal och dels med Thea Helhetshälsa berättigade intresse som rättslig grund.

Vi lagrar personuppgifter i samband med våra olika aktiviteter, exempelvis när du blir kund hos oss och eller anmäler dig till en kurs. Vi hämtar i första hand in uppgifter direkt från dig eller uppgifter lämnade av dig. De uppgifter vi kan behöva är namn, personnummer, postadress, e-postadress och telefonnummer.

Thea Helhetshälsa lagrar dina uppgifter så länge din personpost har någon typ av koppling i vårt personregister. Detta kan vara kopplingar såsom att du är kund hos oss, visat intresse för en behandling eller kurs.

Om du har frågor som rör dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss och du kan också begära rättelse eller begära att dina personuppgifter raderas. 

Om du vill få dina uppgifter raderade ska du lämna din begäran skriftligen och personligt undertecknad till adressen nedan.

 Du har alltid rätt att stoppa Thea Helhetshälsas behandling av dina personuppgifter såvida inte våra intressen väger tyngre än din önskan om radering.

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att årligen få ett utdrag av de uppgifter Thea Helhetshälsa har registrerade om dig. En sådan begäran ska vara personligt undertecknad och insändas skriftligen till

Epost: info@theahelhetshalsa.se

Tycker du att Theahelhetshälsa hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan gör du ditt klagomål till Datainspektionen.